Real-time verkeersinformatie in haven Rotterdam

De Rotterdam Mainport Traffic Monitor biedt logistieke bedrijven in en rond de haven accurate, realtime verkeersinformatie. Ontvang ook kosteloos toegang zodat u nog beter kunt inspelen op actuele en toekomstige situaties op de weg. Meld u nu aan.

Vraag nu een account aan

Ik ga ermee akkoord dat Havenbedrijf Rotterdam en Simacan mijn contactgegevens gebruiken voor het sturen van inloggegevens, gebruikersenquêtes en informatie over aanvullende functionaliteiten.

Rotterdam Mainport Traffic Monitor

De haven van Rotterdam wil de meest efficiënte haven zijn en blijven. ‘Future-proof’ havens zullen naast een goede fysieke infrastructuur vooral gebaat zijn bij een superieure digitale infrastructuur. Voor goederentransport over de weg hebben Havenbedrijf Rotterdam en Simacan het initiatief genomen voor Rotterdam Mainport Traffic Monitor (powered by Simacan Control Tower). Deze verkeersinformatietool is tot en met februari 2019 kosteloos beschikbaar voor bedrijven met een logistieke operatie in of rondom het havengebied Rotterdam.Digitale infrastructuur voor Rotterdamse haven

Rotterdam Mainport Traffic Monitor (powered by Simacan Control Tower) levert voor een groot gebied rond de haven betere verkeersinformatie. Getoond worden: actuele en historische vertragingen, toekomstige wegwerkzaamheden en actuele “beeldstanden” van wegsignalering op de rijkswegen. Bedrijven kunnen zo beter inspelen op actuele en toekomstige verkeerssituaties.Data delen in logistieke keten

Data delen vergroot sterk de efficiency in de logistieke keten. Men kan anticiperen op aankomstmomenten van voertuigen en drukte op terminals en depots waardoor de afhandeling sneller en efficiënter verloopt. Tenslotte kan ook het verband tussen de historische, actuele en toekomstige verkeerssituatie en de eigen operaties zichtbaar gemaakt worden. Partijen die deze informatie willen integreren in hun bestaande bedrijfsvoering kunnen eenvoudig uitbreiden naar de volledige dienstverlening van Simacan Control Tower.

Samenwerking

Het Havenbedrijf heeft voor Simacan gekozen omdat zij zowel op het vlak van verkeersinformatie als op het vlak van logistieke datadeling een sterke partij is die in meerdere sectoren de Control Tower succesvol inzet. TLN (deelmarkt Alliantie Zeecontainer Vervoerders) en Deltalinqs werken actief mee om de functionaliteit van de tool optimaal aan te laten sluiten op de behoeftes van de bedrijven in de logistiek van het goederentransport over de weg.Hoe werkt de Rotterdam Mainport Traffic Monitor?

Rotterdam Mainport Traffic Monitor is een slimme en eenvoudig bruikbare online applicatie waarmee u de actuele verkeerssituatie observeert en inzicht verkrijgt in vertragingen en verkeersprognoses waarmee u uw logistieke proces kunt optimaliseren. Rotterdam Mainport Traffic Monitor geeft toegang tot alle informatie over het verkeer op uw routes en maakt deze op een kaart zichtbaar.
Bekijk de vertragingen en de reistijden gebaseerd op accurate verkeersinformatie op de route voor de regio Groot Rotterdam inclusief het havengebied. U krijgt toegang tot zowel het actuele als historische verkeersbeeld, dat u in staat stelt tot bijsturen tijdens de executie en optimaliseren van uw planning.
Zie direct waar incidenten hebben plaatsgevonden en krijg aanvullende informatie over de aard en de verwachte duur van de hinder, zodat u de huidige planning kunt aanpassen om de verwachte vertraging te minimaliseren.
Blik vooruit op waar verstoringen te verwachten zijn in de komende periode als gevolg van geplande evenementen en wegwerkzaamheden. En pas uw logistieke planning er op aan om verliesuren voor uw voertuigen te beperken.

Partners

Rotterdam Mainport Traffic Monitor is een gezamenlijk initiatief van Havenbedrijf Rotterdam en Simacan in samenwerking met de volgende partners: